picture


15437

KALEIDO 宝石蓝 香槟KALEIDO琉璃盏宝石蓝

参考 作品 说明 高(毫米) 高(英寸) 直径(毫米) 直径(英寸) 容积(厘升) 液量盎司(盎司)
15437 香槟KALEIDO琉璃盏宝石蓝 tl chfl 260 10 1/4" 55 2 1/8" 10 cl 3 3/8 oz