Vase Escaut

Deze vaas vertoont alle kenmerken van de Art-Déco slijpkunst en werd in 1928 geschonken aan de Japanse keizer Hiro Hito ter gelegenheid van zijn kroning.

Men leest erin de invloed af van originele creaties die werden uitgedacht voor de Internationale Tentoostelling van de Kunstnijverheid in 1925 te Parijs. Haar vlakke zijden en haar loepvormige uitwassen vertonen een sober spel met de volmaaktheid van de doublé kleur.